Eldistribution
2 min lästid

Handel om plats i elnätet - direkt mellan företag

18:e november 2020, 09:11
Handel om plats i elnätet - direkt mellan företag
Företagen som är anslutna till Switch kan själva köpa och sälja plats i elnätet. Foto: Christian Andersson
Anna Sjöström Anna Sjöström
Like 0

Genom den digitala handelsplatsen Switch kan företag som har ett tillfälligt ökat behov av elkapacitet direkt köpa effekt av företag som har ett minskat behov.
E.ON står bakom lösningen och är först i Sverige med att erbjuda tjänsten.

Switch introducerades på marknaden under 2019. På den digitala handelsplattformen kan elanvändare och elproducenter bidra med kapacitet till elnätet i situationer med hög belastning. Nyheten nu är att företagen som är anslutna själva kan köpa och sälja plats i elnätet och på så sätt matcha respektive bolags behov. I det första steget vänder sig tjänsten till vind- och vattenkraftsproducenter.

– Flexibilitetstjänster är en viktig del för att använda kapaciteten i elnäten på ett mer optimalt och smartare sätt. Fortsatta investeringar i elnäten är absolut nödvändiga för att möta det växande elbehovet, men flexibilitetstjänster är också en viktig del av lösningen. Den här utvecklingen ger nya positiva möjligheter, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.  

Konkret innebär tjänsten att de företag som anslutits sig till Switch använder sig av en webbapplikation där företaget skickar bud till marknaden för att antingen sälja sitt överskott av nätkapacitet, eller anmäla sitt intresse för att köpa effekt, på grund av ett tillfälligt ökat behov.

Ett första test har genomförts i E.ON:s elnät i Jämtland och i april 2021 genomförs tester i Gotlands Energi, GEABs, elnät på Gotland.

– Vi har goda förhoppningar om att utveckla tjänsten och erbjuda den på fler platser i Sverige och Europa. Till exempel skulle större industrier kunna optimera sin elförbrukning genom att ansluta sig till Switch. Det finns flera spännande utvecklingsmöjligheter i framtiden – vi är bara i början, säger Martin Höhler.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0