Vindkraft
9:e december 20131 min lästid

Vindkraften kan stå för 18 procent av världens elförsörjning 2050

9:e december 20131 min lästid
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Enligt en ny rapport från det internationella energiorganet (IEA) bedöms vindkraftens andel av den totala elproduktionen öka från dagens 2,5 procent till uppemot 18 procent år 2050. Det är en stor förändring jämfört med IEA:s förra vindkraftsprognos från 2009, då vindkraften antogs öka till 12 procent.

– Det blir allt tydligare att vindkraften kommer att ha en viktig roll för att trygga världens energiförsörjning och samtidigt motverka den globala uppvärmningen, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

IEA:s nya rapport, Wind Energy Roadmap 2013, visar att vindkraftsutbyggnaden i världen har mer än fördubblats sedan 2008 sett till installerad vindkraft, med en nu samlad effekt på cirka 300 GW. Utvecklingen leds av Kina (75 GW), följt av USA (60 GW) och Tyskland (31 GW). Sverige har i dagsläget knappt 4,5 GW.

Tack vare sjunkande kostnader för vindkraften bedöms vindkraftens bidrag till den globala elproduktionen kunna öka från dagens 2,5 procent till uppemot 18 procent år 2050. Den mängden vindkraft motsvarar enligt IEA uppemot 4,8 miljarder ton minskade koldioxidutsläpp. Det motsvarar årliga utsläpp från omkring 2,3 miljarder nyregistrerade bilar.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0