Vindkraft
29:e oktober 20131 min lästid

Tillstånd för vindpark i Åmåls Kommun

29:e oktober 20131 min lästid
Tillstånd för vindpark i Åmåls Kommun
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Gothia Vind JD AB har fått tillstånd av Länsstyrelsen i Västra Götaland att uppföra vindpark Kingebol, som omfattar sex vindkraftverk av storleksordningen 3 MW och med en maximalhöjd på 200 m i Åmåls kommun. Gothia Vind JD AB ägs av Gothia Vind AB(50 %) och japanska Green Power Development Holding (GPDH) (50 %).

Parkområdet för vindpark Kingebol är beläget några km norr om Ånimskog i närheten av E 45. Genomförda vindmätningar har visat att det är goda vindförutsättningar i området. Nästa steg för vindpark Kingebol är att påbörja förberedelser för byggprocessen. Byggstart planeras ske tidigast under nästa år. Tidsplanen är starkt beroende av elnätsanslutningen.
– Vi är mycket nöjda med att processen med uppförande av vindparken Kingebol har kommit så här långt. Tillståndet från Länsstyrelsen är på plats och förberedelserna med byggprocessen har påbörjats. Om elnätsanslutningen löses enligt plan har vi sex vindkraftverk i drift inom två år, kommenterar Gunnar Eriksson, VD Gothia Vind.

Tillståndet vann laga kraft 23 augusti.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0