Vindkraft
28:e oktober 20131 min lästid

Stora möjligheter för vind- och solkraft

28:e oktober 20131 min lästid
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

KTH-professorn Lennart Söder presenterade en rapport på konferensen Vind 2013 där man inte funnit några avgörande tekniska hinder för att integrera 60 TWh vind- och solkraft i Sverige – motsvarande 40 procent av den svenska elproduktionen.

–  De flesta tidigare studier har utgått från att studera maximalt 30 TWh vindkraft eftersom detta har varit den politiska planeringsramen i Sverige. I denna rapport har vi istället studerat möjligheten att hela Sveriges elförsörjning baseras på förnybar el, med en utbyggnad av i huvudsak vindkraft, och inte funnit några avgörande tekniska hinder för detta, säger Lennart Söder, professor i elektriska energisystem vid KTH.

I rapporten studeras både elsystemets förmåga att hantera den förnybara elens variationer på timbasis och möjligheterna att klara av situationer med hög elförbrukning i ett system med mycket variabel elproduktion

– Rapporten visar att det finns goda möjligheter att kraftigt öka andelen förnybar energi i Sverige. Genom att samtidigt bygga ut exportkapaciteten till övriga Europa kan vi bidra till minskade utsläpp från kolkraftverk samtidigt som vi skapar jobb och tillväxt i Sverige, säger Annika Helker Lundström, vd på Svensk Vindenergi. 

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0