Vindkraft
2 min lästid

Förslag på regeländringar för svensk vindkraftsutbyggnad

28:e februari 2022, 10:52
Förslag på regeländringar för svensk vindkraftsutbyggnad
Genrebild: Pixabay
Redaktionen Redaktionen
Like 0

Senast år 2040 ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion och vindkraftsutbyggnaden utgör en central del för att nå det målet. Mot bakgrund av det har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med förslag till regeländringar som ska göra tillståndsprövningen för vindkraft mer förutsägbar och effektiv.

– Det kommunala vetot har, i sin nuvarande form, kritiserats för att göra tillståndsprövningen ineffektiv och oförutsägbar, vilket är anledningen till att regeringen nu föreslår en förändring i regelverket. Kommunen ska ha kvar sitt inflytande vad gäller vindkraft samtidigt som det ska bli tydligare för alla inblandade vad som gäller, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Ändringarna som föreslås i lagrådsremissen ska tydliggöra formerna för kommunens ställningstagande, där Regeringens bedömningar är att ett tidigare kommunalt ställningstagande kan spara resurser hos projektörer som vill etablera vindkraft, prövningsmyndigheter, remissmyndigheter och i vissa fall även kommuner.

Förslaget innebär bland annat att:
  • En projektör behöver ha kommunens medgivande för att en ansökan om tillstånd ska kunna prövas.
  • Kommunen blir skyldig att meddela och motivera sitt beslut inom viss tid.
  • Efter fattat beslut kommer kommunen inte längre kunna ändra sig under en viss tid.

Regeringens bedömning är att de nya reglerna kommer främja dialogen mellan projektörer och kommuner om vindkraft.

Källa: Miljödepartementet

#lagrådsremiss #tillståndsprövning #vindkraft
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0