tillståndsprövning

28:e februari 2022
Vindkraft

Förslag på regeländringar för svensk vindkraftsutbyggnad

Regeringen vill se en mer förutsägbar och effektiv tillståndsprövning.
Redaktionen Redaktionen