Vindkraft
15:e april 20131 min lästid

Miljötillstånd för vindpark Femstenaberg

15:e april 20131 min lästid
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Vindpark Femstenaberg i Strömstads kommun har beviljats miljötillstånd. Vindparken omfattar upp till 15 vindkraftverk motsvarande en effekt om cirka 45 MW.

Ansökningshandlingar lämnades in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län i december 2009. Strömstads kommun har därefter tillstyrkt vindparken vilket är en förutsättning för att Länsstyrelsen ska ge tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Västra Götalands län beviljade miljötillstånd i september 2012, tillståndet har nu vunnit laga kraft.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0