Energi Senaste nytt Energi
2 min lästid

Skellefteå Kraft redovisar starkt resultat

18:e mars 2015, 10:16
Skellefteå Kraft redovisar starkt resultat
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

När Skellefteå Kraft presenterar sin årsredovisning för 2014 redovisas även företagets första hållbarhetsredovisning. Skellefteå Kraft strävar efter ökad hållbarhet och redovisningen är ett sätt att ökad tydligheten kring hållbarhetsarbetet, visa de största utmaningarna och möjligheterna inom hållbarhetsområdet.

Årsredovisningen för 2014 visar att Skellefteå Kraft gjorde ett rörelseresultat på 486 miljoner, jämfört med 327 miljoner 2013.

Omsättningen uppgick till 3,8 miljarder kronor (4,3).
Rörelsens kostnader uppgick till 3,4 miljarder kronor (4,0).
Rörelseresultatet(EBIT) ökade till 486 miljoner kronor (327).
Resultat efter finansiella poster uppgick till 399 miljoner kronor (157).
Investeringarna uppgick till 721 miljoner kronor (898).
Bidraget till kommunens övriga verksamhet blev 211 miljoner kronor (215).

Kommentar från ekonomichef Joachim Nordin:
– Förra året var ett vädermässigt ovanligt år. Globalt var 2014 det varmaste sedan mätningarna startade 1880 och den inhemska elförbrukningen blev den lägsta sedan 1986. Detta har påverkat såväl produktionen av vatten- och vindkraft som försäljningen av el och värme. I kombination med fortsatt låga elpriser, där vi inte heller kan se någon uppsida i närtid, är vår lönsamhet fortsatt pressad. Sedan ett par år tillbaka arbetar vi med att professionalisera och effektivisera vår verksamhet. Det arbetet har redan visat goda resultat och skall leda till att vi når vårt avkastningskrav trots prognosticerade marknadspriser på el.

Hållbarhetsredovisning
I samband med att resultatet redovisas offentliggör Skellefteå Kraft även sin första hållbarhetsredovisning. Redovisningen är ett led i att skapa en ökad tydlighet kring hållbarhetsarbetet och visar de största utmaningarna och möjligheterna inom prioriterade områden.

Skellefteå Kraft verkar för resurseffektiva investeringar och innehav i förnybar energi för att på sikt uppnå 100 procent hållbar energiproduktion, vilket betyder att vi producerar och levererar energi ansvarsfullt och med en medvetenhet om verksamhetens miljö- och samhällspåverkan. Hållbarhetsredovisningen rymmer Skellefteå Krafts mål för det ekonomiska ansvaret, sociala ansvaret, kundansvaret och miljöansvaret.

Kommentar från koncernchef Hans Kreisel:
– Mycket av det vi gör idag bidrar till en hållbar utveckling men vi har en lång resa framför oss innan hållbarhetsfrågorna genomsyrar vår vardag. Att börja hållbarhetsredovisa ger en struktur i arbetet och kommer att hjälpa oss framåt i processen.

#årsredovisning #skellefteå kraft
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0