Gas
1:a november 20132 min lästid

Vi kan mer än fördubbla elproduktionen i våra biokraftverk

1:a november 20132 min lästid
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Den tekniska potentialen för biokraft, el från biobränsle, är mer än 30 TWh per år. Idag utnyttjas drygt en tredjedel av potentialen i de befintliga anläggningarna. Ökad samverkan mellan industrier och biokraftverk skulle leda till ökad produktion av biokraft. Det skriver Svenska Bioenergiföreningen i ett pressmeddelande.

I Sverige finns det 197 biokraftanläggningar som förutom värme genererar drygt 10 TWh el per år. Det senaste året har 14 nya anläggningar tagits i drift och ytterligare 36 anläggningar är under byggnad eller planeras. Det visar tidningen Bioenergis nya sammanställning över biokraftverk, som publiceras i Bioenergi nummer 5. De anläggningar som är i drift har en total installerad effekt på drygt 4 300 MW och skulle kunna leverera ungefär tre gånger så mycket el som idag om drifttiden kunde öka till mellan 7 000-8 000 timmar per år.

– I dag är produktionen ungefär en tredjedel av den tekniskt möjliga potentialen. Orsaken är de ekonomiska förutsättningar som inte gör det lönsamt att producera mer el med biobränsle i dagsläget, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

Genom att hitta användare av den ånga eller värme som bildas i biokraftverk kan uppnås bättre ekonomiska förutsättningar för att generera mer el. Ett exempel är kraftvärmeverket i Falun som levererar värme till en pelletsfabrik. Ökad samverkan mellan biokraftvärmeverk och industri kan leda till att en större andel av den tekniska potentialen utnyttjas

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0