Gas
4:e februari 20192 min lästid

Två rörläggningsfartyg arbetar med Nord Stream 2

4:e februari 20192 min lästid
Två rörläggningsfartyg arbetar med Nord Stream 2
Foto: Nord Stream 2
Jessica Branschaktuellt Jessica Branschaktuellt
Like 0

Nyligen började även rörläggningsfartyget Pioneering Spirit med installeringen av det dubbelröriga ledningssystemet Nord Stream 2 i svensk ekonomisk zon (EEZ). Rören svetsas ihop ombord på rörläggningsfartyget, och svetsarna kontrolleras noga innan rörledningen slutligen sänks ned på havsbotten.

Undersökningsfartyg utför kontroller både före och efter själva rörläggningen för att säkerställa att rörledningen befinner sig vid exakt rätt position.

För närvarande arbetar två rörläggningsfartyg utmed olika avsnitt av den 510 kilometer långa delen av Nord Stream 2 som kommer att sträcka sig genom svensk EEZ: Pioneering Spirit och Solitaire. Bägge fartygen ägs utav Allseas som är baserat i Schweiz. Pioneering Spirit  kommer närmast från finsk EEZ, där det började lägga ut rör den 22 december 2018. Solitaire har lagt ut rör i svensk EEZ sedan den 23 december 2018. Rörläggningen i svensk EEZ förväntas pågå fram till sommaren. I slutet av januari hade mer än 600 kilometer rör placerats utmed Östersjöns botten i tyskt, finskt och svenskt vatten.

Hamnen i Karlshamn lagrar för närvarande runt 35 000 rör

Pioneering Spirit är ett 382 meter långt och 124 meter brett fartyg med boende för upp till 571 personer ombord, vilket är nödvändigt eftersom besättningen arbetar i skift dygnet runt, under veckans samtliga dagar. Rörtransportfartyg levererar de 12 meter långa och 24 ton tunga rör som används för att bygga Nord Stream 2 till rörläggningsfartygen. Rören skeppas från projektets närmaste logistikknutpunkter – Karlshamn och Hangö i Finland – för att säkra det nödvändiga beståndet av rör. Hamnen i Karlshamn lagrar för närvarande runt 35 000 rör and har tillfälligt anställt 140 personer för att utföra arbetet å projektets vägnar. Totalt kommer ungefär 48 000 rör att passera genom hamnen under rörläggningsfasen i svensk EEZ.

Rörläggningsarbetet utförs i enlighet med de villkor som nämns i det svenska utläggnings- och drifttillståndet som meddelades av den svenska regeringen i juni 2018. Detaljer för konstruktionsarbetena inom svensk EEZ, inklusive kommunikationsprocedurer, har fastställs i samråd med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Kustbevakningen. Information om pågående arbeten skickas dagligen ut till berörda svenska myndigheter.

Rörläggningen i tyskt vatten samt installeringen av det första röret i finskt vatten är avslutade. Utöver rörläggningen i svensk EEZ är konstruktionen av landförings-anläggningarna i Ryssland och Tyskland för närvarande i full gång.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0