Gas
30:e maj 20132 min lästid

SP förvärvar majoritet av bioraffinaderiföretaget Processum

30:e maj 20132 min lästid
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Forskningsinstitutet SP förvärvar 60 procent av Processum Biorefinery Initiative AB. Företaget arbetar med bioraffinaderiutveckling med skogsråvara som bas. SP och Processums medlemsföretag siktar nu på att stärka Processums roll som regionalt, nationellt och internationellt ledande centrum för bioekonomi- och bioraffinaderiutveckling.

Idag har Processum 21 företag längs norrlandskusten som medlemmar. Bolaget, som har 16 anställda, startades 2003. Från en teknikpark i Domsjö Utvecklingsområde har det utvecklats till ett ledande bioraffinaderiinitiativ som rör sig både på en nationell och en internationell arena. Största delen av verksamheten rör FoI inom områdena bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus genom Vinnväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi som Processum är värd för.

– Processum har under tio framgångsrika år skapat nytta för våra intressenter. Tillsammans med SP skapar vi bättre möjligheter att utveckla verksamheten i regionen och framförallt nationellt och internationellt, säger Processums ordförande Peter Blomqvist.
Clas Engström, vd för Processum, tror att SP kommer att bli till stor nytta för medlemsföretagen, inte minst genom tillgången till institutets 1 300 forskare och experter och globala nätverk.

– Det är också ett mycket viktigt komplement för norra Sverige och Örnsköldsvik att få in ett stort forskningsinstitut i vårt innovationssystem, säger han.

– I och med affären befäster vi vår roll som ett ledande europeiskt forskningsinstitut. Jag tror att Processums och SPs position inom bioraffinaderi och grön kemi utvecklas starkt såväl regionalt, nationellt som internationellt genom att Processum kommer in i SP-koncernen. Detta gäller både vår samlade kompetens för att möta industrins behov och att realisera stora nationella FoI- och EU-projekt framöver, säger SPs koncernchef Maria Khorsand.

Det ombildade bolaget föreslås heta SP Processum och verksamheten ska ledas från Örnsköldsvik som idag. Processums nuvarande vd Clas Engström fortsätter i sin roll. Processums medlemsföretag kvarstår som viktiga delägare.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0