Eldistribution
2 min lästid

Vattenfall vill sälja elnätet till delstaten Berlin

23:e oktober 2020, 10:32
Vattenfall vill sälja elnätet till delstaten Berlin
Magnus Hall, vd och koncernchef för Vattenfall.
Anna Sjöström Anna Sjöström
Like 0

Vattenfall har erbjudit delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i bolaget Stromnetz Berlin GmbH som driver elnätet i staden.
Detta kan avsluta åratal av rättstvister om tillståndet att bedriva elnätsverksamhet i staden.

– Det var ett svårt beslut för Vattenfall att erbjuda Stromnetz Berlin till försäljning. Vi är stolta över detta stabila och välordnade bolag som har väldigt kompetent och dedikerad personal. Därför har vi också varit angelägna om att säkra tillståndet att driva elnätet vidare och att kunna fortsätta utveckla det för att kunna hantera de utmaningar som klimatomställningen för med sig, säger Magnus Hall, vd och koncernchef för Vattenfall.

Det var i mars 2019 som staden Berlin meddelade att deras egna energibolag Berlin Energie tilldelades koncessionen för elnätet i Berlin. Vattenfall, genom dotterbolaget Stromnetz Berlin GmbH, haft koncessionsrättigheten i mer än 20 år.
Efter det följde en rättstvist som Magnus Hall befarar kan bli långdragen.

– Men inte heller efter den nyliga delvinsten i domstolsprocessen kan vi räkna med ett beslut om att Vattenfall tilldelas koncessionen inom rimlig tid. Utsikten av flera år till av rättsprocess innebär inte bara en börda för bolaget utan gör det också svårt att fatta beslut om kommande miljardinvesteringar. Sådana investeringsbeslut kan bara fattas när det finns tydlighet om vilka förutsättningar som gäller. Därför vill vi ta detta steg för att komma ur dödläget och söka samarbete och samförstånd med delstaten Berlin för att möjliggöra en fossilfri framtid, säger Magnus Hall.

Köperbjudandet till delstaten Berlin är avhängigt godkännande av Vattenfalls styrelse samt styrelsen i Vattenfall GmbH och ansvariga konkurrensmyndigheter. Om delstaten Berlin accepterar erbjudandet kan transaktionen slutföras under första halvåret 2021.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0