Eldistribution
1 min lästid

Svenska Kraftnät vill sänka avgifter

23:e september 2022, 09:22
Svenska Kraftnät vill sänka avgifter
Bild: Svenska Kraftnät
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Det förslag som myndighetens styrelse ska besluta består av flera delar som sammanlagt innebär att nätavgifternas uttag begränsas med cirka 11 miljarder kronor under 2023. Reduceringen innefattar både den fasta effektavgiften och den rörliga energiavgiften som finansierar nätförlusterna.

– Även om det är regionnätsföretagen som betalar dessa nätavgifter innebär det en lättnad för slutanvändarna. Alltså hushållen och företagen, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät.

Sedan mitten av 2021 har kostnaderna för nätförlusterna ökat kraftigt på grund av stigande elpriser, vilket slår direkt på Svenska kraftnäts kunder, regionnätsföretagen och stora elproducenter.

#svenska kraftnät
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0