Energi
1 min lästid

Solenergibolag i konkurs

10:e juni 2024, 06:12
Solenergibolag i konkurs
Foto: Björn Lindgren / TT bild.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Styrelsen konstaterar att utfallet i den företrädesnyemission som genomfördes i slutet av maj för att vidareutveckla företagets verksamhet inte varit tillräckligt för att säkerställa driften av bolaget de närmaste 12 månaderna. Intäkterna och orderstocken är otillräckliga. Detta tillskriver Implementa Sol AB det låga intresset för solenergi och yttre marknadsfaktorer som ränteläge och konjunktur.

Styrelsen anser att det är svårbedömt när solenergimarknaden återhämtar sig och att tillgången generellt sett på tillväxtkapital är minimal.

“Att genomföra ytterligare nyemissioner eller hitta en intressent som vill överta verksamheten inom en kort tidsram bedömer styrelsen vara obefintliga”, skriver styrelsen i ett pressmeddelande.

Därför bedömer styrelsen att bolaget inte kan fortsätta sin verksamhet.

Som konkursförvaltare har Lunds tingsrätt utsett advokat Anne Merete Mellemsaether på advokatfirman Mellemsaether AB.

#implementa sol #konkurs
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0