Energi Eldistribution
1 min lästid

Tekniska verken satsar 330 miljoner under året

21:a juni 2023, 09:59
Tekniska verken satsar 330 miljoner under året
Foto: Crelle.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Stora, övergripande investeringar rör sig bland annat om att öka kapaciteten för snabbladdning av elfordon, samt kapacitetshöjning och vädersäkring av elledningar för att minska väderrelaterade elavbrott. Miljövänlig besiktning med drönare och att skapa utrymme för att möjliggöra ökad solelsproduktion utgör andra viktiga områden.

– I och med att samhället blir mer beroende av el ställs allt högre krav på att elnätet är säkrat mot både väder och vind. Vi har ett stort ansvar att också klara tillväxten med en ökad användning. Genom att kontinuerligt bygga ut, utveckla och förstärka våra elnät kan vi svara upp mot de växande behoven och samtidigt bibehålla vår höga leveranssäkerhet, säger Jesper Svensson, VD Tekniska verken Nät och fortsätter:

– Energianvändningen i landet förväntas fördubblas inom de närmaste 20 åren och utvecklingen inom området går väldigt fort. I grunden handlar det om att stötta omställningen till mer förnybar el och samtidigt kunna förse alla med den el och effekt som behövs även i framtiden. De resurser som Tekniska verken lägger på detta är väl investerade pengar som kommer att säkra leveranskvaliteten till våra kunder och samtidigt möjliggöra etableringar och fortsatt samhällsutveckling i vår region.

#crelle #katrineholm #linköping #mjölby #tekniska verken
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0