Energi
3 min lästid

Projekt ska snabba på elektriska lastbilar

19:e april 2023, 11:39
Projekt ska snabba på elektriska lastbilar
Nikita Zaiko, projektledare för REEL. Bildkälla: Lindholmen Science Park.
Christopher Blanck Christopher Blanck
Like 0

I projektet ingår flera olika grupper som universitet, regioner, transportköpare, terminaloperatörer och åkerier, och enligt projektledare Andreas Josefsson har mycket hänt sedan starten.

I december 2020 inleddes den första fasen av projektet REEL som är ett nationellt initiativ för att accelerera omställningen till elektrifierade transporter. Initiativet är nu inne på sitt tredje år och totalt rör det sig om över 60 batterielektriska lastbilar som är spridda över hela Sverige.

– Alla fordon som ingår i projektet är i drift. De som varit med längst har rullat i två år och så finns det några som varit i drift i ett par månader. REEL är en innovationssatsning för att främja svensk konkurrenskraft och åstadkomma ökad transporteffektivitet, säger Andreas Josefsson, projektledare för REEL.

Vad är målet med projektet?

– Vi sikar på att accelerera omställningen till elektriska vägtransporter genom att identifiera och lösa de hinder som aktörer upplever i dag. Inom några år förutspår lastbilstillverkarna att mer än 50 procent av nyförsäljningen av lastbilar är elektriska. 2022 landade nyförsäljningen på två procent, säger Andreas Josefsson.

Flera parter i projektet

Det är många som ingår i projektet, bland annat universitet, regioner, transportköpare, terminaloperatörer och åkerier. Tillsammans har man möten, både månads- och halvårsvis, där resultaten presenteras berättar Andreas Josefsson.

– Under projektets gång genomför vi djupintervjuer med logistikaktörer där vi går igenom deras case grundligt. Tanken är att fånga in de förändringar som skett under projektet genom att genomföra intervjuer flera gånger. Det är mycket som hänt redan under den första tiden i projektet. Energi har också blivit en viktig fråga för aktörerna, säger han och fortsätter:

– Vid halvårsmötena så presenterar aktörerna sina erfarenheter för varandra. Vi som utgör projektledning har skapat en trusteegrupp där vi hanterar material som vi får från intervjuerna. Gruppen har skapats för att informationen som kommer fram under intervjun kan vara känslig.

Det berättar Nikita Zaiko, även han projektledare för REEL.

– Alla svar anonymiseras innan vi använder dem till de rapporter som vi sammanställer, säger Nikita Zaiko.

Har de resultat ni fått hittills motsvarat det ni trodde?

– Det är lite trial and error eftersom det här inte har testats i större skala förut. Själva fordonen och laddinfrastrukturen fungerar. Men det har uppstått oklarheter kring saker runt om, exempelvis regelverket kring laddning, säger Nikita Zaiko.

– Vi har hittat flöden som passar bra till elektriska bilar men de har mer begränsningar än vad dieselbilarna har just nu. Exempelvis tar påfyllnadstiden av energi längre tid. Skulle vi byta ut alla dieselbilar i dag skulle det uppstå problem för åkerierna. Tekniken måste ta ytterligare steg för att vi ska kunna ersätta dieseln fullt ut, men i de flöden som går i dag fungerar det redan nu väldigt bra, säger Andreas Josefsson.

#reel
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0