Energi
2 min lästid

Fridlysta djur flyttas för Volvos nya fabrik

14:e mars 2023, 07:57
Fridlysta djur flyttas för Volvos nya fabrik
Salamander. Bildkälla: Länsstyrelsen.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Länsstyrelsen ger nu dispens för att samla in och flytta de skyddade djuren.

– Vi har vägt samhällsintresset av etableringen mot artskyddet och landade i en dispens. Vår bedömning är att de skyddade djuren får det bra på den plats som Volvo har iordningställt för dem, säger Eva Olsen, chef för Länsstyrelsens enhet för naturärenden.

Beslutet innebär inte att Länsstyrelsen tar ställning i frågan om tillstånd för batterifabriken. Den frågan hanteras i särskild ordning.

Beslutet är förenat med vissa villkor, bland annat om insamlingsmetodik, nya platser för djuren och en uppföljning av flytten. Beslutet om dispens ska gälla omedelbart, även om det skulle överklagas.

Fick liknande dispens förra året

Länsstyrelsen beslutade om en liknande dispens för Volvo redan förra året och bolaget flyttade djuren till ett närliggande område, där de skapat nya dammar och lämpliga livsmiljöer. Orsaken till att de även i år behöver flytta djur från området är att tillståndsprövningen i Mark- och miljödomstolen, för Volvos planerade batterifabrik, har dragit ut på tiden.

Volvo har därför inte kunnat fylla igen de ursprungliga dammarna, vilket innebär att djuren kunnat återetablera sig där.

Ett villkor även för dispensen förra året var att Volvo ska följa upp åtgärden under ett antal år framöver.

– Vi ser inga skäl att besluta annorlunda denna gång. De första resultaten från uppföljningen tyder på att det har fungerat väl och att det finns förutsättningar att göra ännu en flytt, säger Eva Olsen.

#göteborg #länsstyrelsen #torslanda #volvo
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0