Energi
2 min lästid

Scandinavian Biogas investerar 300 miljoner i biogasanläggning

24:e januari 2022, 09:05
Scandinavian Biogas investerar 300 miljoner i biogasanläggning
Tankning av flytande biogas. Arkivbild: Scandinavian Biogas / Biokraft.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Den utbyggda anläggningen kommer att producera 220 GWh flytande biogas per år och blir därmed den största i sitt slag i norra Europa. Som jämförelse motsvarar 220 GWh en energimängd på 22 miljoner liter diesel. Det framgår av ett pressmeddelande.

Scandinavian Biogas kommer att investera 300 miljoner i anläggningen som kommer att flytandegöra både biogasen från Gladö Kvarn men också biogasen från produktionsanläggningen i Henriksdal i Stockholm. Den senare når Gladö Kvarn via ett utbyggt gasnät för att där omvandlas till flytande form.

Fördelen med att göra gasen flytande är att den bara tar en sjättedel så mycket tankvolym i anspråk jämfört med komprimerad gas. På så sätt blir logistik och användning betydligt mer kostnadseffektiv vilket gör det möjligt att sälja produkten i hela Europa.

I projektet samarbetar Scandinavian Biogas med Gasnätet Stockholm gällande gasinfrastuktur och med Stockholm Vatten och Avfall på Henriksdal. Utrustningen för flytandegöring av biogasen kommer från franska Air Liquide.

Naturvårdsverkets program Klimatklivet har beviljat investeringsstöd om 135 miljoner kronor till projektet baserat på att detta ger en stor minskning av koldioxidutsläpp genom att ersätta fossila bränslen.

– Efterfrågan på flytande biogas pekar starkt uppåt. Flytande biogas används i allt större utsträckning inom tunga transporter, men vi bedömer att det i framtiden även kommer att finnas en marknad inom shipping och industri, ja även i framställningen av fossilfritt stål förväntas biogasen få en viktig roll. Dessutom ökar tillgången på insatsvaror för att framställa biogas. Därför har vi tillsammans med våra samarbetspartners beslutat satsa på denna utbyggnad som gör anläggningen på Gladö Kvarn till norra Europas största, säger Matti Vikkula, koncernchef för Scandinavian Biogas.

– Vår ambition är att gasnätet som finns i Stockholm ska växa i takt med att staden växer. Dels ökar tillgången till matavfall när stockholmarna blir fler, dels blir behovet av hållbara energikällor allt viktigare i takt med befolkningsökningen, säger Cecilia Hedqvist, vd på Gasnätet Stockholm.

#gladö kvarn #klimatklivet #scandinavian biogas
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0