Energi Eldistribution
2 min lästid

Riksantikvarieämbetet självförsörjande på solel

8:e november 2021, 09:04
Riksantikvarieämbetet självförsörjande på solel
Servicechef Fredric Dahlgren (till höger), tillsammans med Geabs installatör kan konstatera att samtliga solcellspaneler nu är monterade på Riksantikvarieämbetets tak i Visby. Foto Marie Green (CCBY)
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Riksantikvarieämbetet på Gotland ska nu bli självförsörjande på el räknat på helårsbasis. För att uppnå detta tas 770 installerade solpaneler på taket nu i bruk, vilket framgår av ett pressmeddelande.

– Vi är inhyrda i en byggnad med minst sagt stor takyta. Det i kombination med Gotlands många soltimmar ger oss goda förutsättningar att sänka myndighetens samlade klimatpåverkan och bli självförsörjande på el räknat över hela året. Sommartid kan vi sälja överskottsel och på vintern får vi köpa till, säger Fredric Dahlgren, chef för serviceenheten på Riksantikvarieämbetet.

De 770 solpanelerna beräknas producera drygt 280 000 kWh elektricitet per år, vilket är fullt tillräckligt för den lokalytan som Riksantikvarieämbetet använder. Anläggningen är i nuläget också Gotlands största mikroproduktionsanläggning för solproducerad el, det vill säga en anläggning för eget bruk som kan sälja tillbaka överskott i produktionen till kraftbolaget. Installationen är en del i myndighetens löpande miljöarbete som i år har fokus på att minska myndighetens direkta miljöpåverkan.

– Som statlig myndighet åligger det oss att verka för att nå det nationella miljömålet om begränsad klimatpåverkan. Även för att uppfylla målen om hållbar energi i Agenda 2030. Att installera solceller har vi haft på önskelistan i flera år och nu var tillfället rätt. Som miljöansvarig på myndigheten känns det bra att kunna lägga till förnybar el till våra miljöåtgärder, säger Marie Green, miljöansvarig på Riksantikvarieämbetet.

De 770 panelerna har installerats av Gotlands Energi AB på uppdrag av Nordisk Renting som äger fastigheten och anläggningen.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0