Byggindustrin Galleria reportage
6 min lästid

Grön Strip Mall i Ängelholm

9:e januari 2012, 13:48
Grön Strip Mall i Ängelholm
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0


Brännborn Center i Ängelholm expanderar. Tio nya butiker ska in och grönt är det tänkt att bli. Branschaktuellt håller förstås nyfikenhetens fana högt.

{loadposition artikel-7}Ängelholm. Känt för lergökar och bilföretaget Koenigsegg. Kommun vid Rönne å med egen flygplats, tågstation och strax under fyrtio tusen invånare. Och kommunen har en stark vilja till utveckling. Det syns inte minst på projektet Kraftsamling Ängelholm, som är tänkt att involvera invånarna i olika projekt som bidrar till att utveckla Ängelholm utifrån de fyra profilområden. Bland annat skriver man:

”Ängelholm är möjligheternas kommun, som kraftfullt och hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar som ges av det geografiska läget och utmärkt infrastruktur. Ängelholm är attraktivt som bostads-, studie- och besöksort och för företag som vill utveckla sin verksamhet. Ängelholm är en av de ledande kommunerna i en expanderande Öresundsregion, växer genom såväl inflyttning som ett födelseöverskott och erbjuder miljöer för boende och rekreation, där närheten till havet är särskilt utmärkande. Ängelholm är profilerad som ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden.”

Och det är i den kontexten vi kan se satsningar i Ängelholm.  Och nu expansionen av Brännborn Center.

Center nära centrum
Brännborn Center ska få ytterligare affärsyta. Intill Willys byggs en så kallad ”Strip Mall” med plats för ett tiotal butiker. En sådan kallas ibland också ”Shopping Plaza”, ”Shopping Center eller ”Mini-Mall”. Det brukar vara ett öppet affärscentrum där butikerna ligger i en rad med ett promenadstråk framför.

Brännborn Center ligger strategiskt placerat i närheten av E6:an, såväl som viss närhet till Ängelholms flygplats. Och inte långt ifrån stadskärnan. Området är den största handelsplatsen i Ängelholm med en årlig total omsättning på runt 800 miljoner kronor. Över hälften av all dagligvaruhandel i Ängelholm sker här.

Nytillskottet kommer att byggas med hållbar utveckling i fokus. Man vill att byggnaden också ska kunna certifieras som Green Building. För att få märka byggnader med Green Building krävs att man för ett nytt projekt kan verifiera att byggnaden är minst 25 procent mer energieffektiv än vad Boverkets Byggregler(BBR) kräver. Green Building borgar för effektivare energianvändning och bidrar till att uppnå de europeiska klimatmålen. Själva certifieringen sker förstås när byggnaden är färdigställd.

Brännborn center har en mer än trettioårig historia. 1974 drog Rune Brännborn igång något som kallades Brännborns Livs. Sedan dess har området utvecklats och utökats till det som idag är Brännborn Center Ängelholm. Men målsättningen idag är samma som då säger man: Att fortsätta utveckla en handelsplats med både bredd och service för alla ängelholmsbor. Brännborn Center Ängelholm omfattar över fyrtio butiker och mer än tusen parkeringsplatser. När etapp tre står färdig 2012 kommer det att finnas femtio butiker här och över fyrahundra fler bilplatser.

Byggherrens berättelse
Byggherre för projektet är Brännborn Fastigheter AB, och vi ställer Johan Larsson från Brännborn frågan om hur han ser på projektet.

-Brännborn har verkat i området sedan 70-talet och redan då etablerades området som handelsplats. Något som vi nu fortsatt att utveckla. Vår första etapp på just denna fastighet var en byggnad till Willys, som nu har varit igång lite mer än ett år. Etapp två är det handelshus som vi håller på att bygga just nu. Vårt mål har varit att utveckla Ängelholm som handelsplats och då särskilt området kring Brännbron Center

På frågan om vad som varit viktigast i projektet svarar han att det har varit att få rätt sammansättning av hyresgäster i byggnaden och på området.
-Viktiga krav på byggnaden är också att ha en så lämplig byggnad som möjligt ur en förvaltningssynpunkt. Att byggnad ett hus med låga driftskostnader är målet. Vi konstruerar byggnaden också utifrån kraven på Green Building. En annan viktig utgångspunkt i byggnadens konstruktion och installation har varit flexibilitet. Det ska vara relativt lätt att förändra lokalernas utformning under byggnadens livstid, fortsätter Johan.

-Framtiden ser ljus ut för Brännborn Center. Vi tror att denna handelsplats kommer att vara ett bra komplement till cityhandeln och kommer att bidra till att locka folk att handla i Ängelholm. Lite av svårigheterna har varit att sälja in Ängelholm för externa etablerare. Andra svårigheter har varit att hitta en projekterings- och produktionsmetod som är anpassad till att besked om byggnadens utförande och utformning kommer i olika skeden,  efter hand som uthyrningen går framåt, avslutar han.

Arkitektens ambitioner
Arkitektkontoret som är ansvarigt för att projektera Brännborn är Karin Petterssons Arkitektbyrå AB. Åsa Johansson är handläggande arkitekt för projektet.
-Vi har väldigt goda relationer till fastighetsägaren sedan länge, och har som kontor varit inblandade i just detta projektet sedan slutet av 2007 när man började skissa på en detaljplaneändring. Sedan dess har det byggts och planerats i etapper. Jag blev involverad för ett drygt år sedan när det blev klart att även denna del som nu snart står klar skulle byggas, berättar Åsa.

-Byggnaden började växa fram som ett antal butiksytor som skulle komponeras ihop till en bra helhet, både för hyresgäster, hyresvärd och arkitektoniskt. Det har också präglats av en föränderlighet långt in i projekteringsskedet, och allt detta har naturligtvis satt sina spår i den slutliga gestaltningen som skulle kunna beskrivas som enkel och tydlig. Med få material och tydliga anvisningar av entréer tror vi att vi tillsammans med beställaren hittat ett formspråk som passar sin kontext och håller över lång tid. Det har varit  intressant att se hur förutsättningarna förändrat byggnaden under det gångna året.

Till sist frågar vi Åsa hur hon själv  skulle beskriva Brännborn Center.
-Svår fråga. En byggnad som kompletterar ett redan stort handelsområde, både funktionsmässigt och byggnadsmässigt. De butiker som kommer flytta in kommer komplettera utbudet i området. Och byggnaden definierar området som blir en tydligare plats, och markplaneringen kommer också göra det enklare att röra sig inom det stora handelsområdet även som gångtrafikant eller cyklist.

Som nyfiken arkitekt och journalist lät ju det sista särskilt intressant. Många handelsplatser har som ett av sina problem att de mest är anpassade till biltrafik. En annan aspekt är att Brännborn Center ligger relativt nära centrala Ängelholm, till skillnad från många andra affärscentrum. De brukar placeras ännu längre ut från stadskärnorna och bidra till ökad biltrafik – och ibland också tendera att utarma stadskärnornas service. I ljuset av stadens framtidssatsning är detta särskilt viktigt att hålla i minnet när man skapar nya eller förstärker fokuspunkter för affärslivet. Vi hoppas det lyckas här.

#ängelholm #brännborn center
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0