Galleria reportage
2 min lästid

Nytt landmärke i Kista färdigt nästa år

26:e april 2013, 14:00
Nytt landmärke i Kista färdigt nästa år
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Kista Science Tower och hotellet Scandic Victoria Tower får i Kista snart sällskap av en byggnad som även den tydligt sticker ut. Det är den trekantiga fastigheten NOD i Kista som ska fungera som en mötesplats för näringsliv, forskning och lärande.

Tanken är att de 27 000 kvadratmetrarna lokalarea (cirka 41 000 bruttoarea) ska fungera som en katalysator för kreativa möten och skapa mervärden då akademisk utbildning och forskning förläggs i samma fastighet som företag.

I projektet kommer man vara noga med att välja ut aktörer som man tror kan bidra till att nå detta mål. Små och medelstora företag inom informations- och kommunikationsteknologi (ICT) nämns som en primär målgrupp.

Till exempel har Stockholms Universitet skrivit på ett tioårigt hyreskontrakt för Institutionen för data- och systemvetenskap som ska flytta hit. Det är utbildning och forskning i en kreativ miljö som lockar hit en av universitetets största institutioner med 5000 studenter och 200 anställda.
– Vi lämnar över lokalen till den första hyresgästen i slutet av mars nästa år och fortsätter med fler under perioden maj till juli. Den formella öppningen blir först efter semestern 2014, säger Anders Finnhammar som är projektledare hos byggherren Atrium Ljungberg.

Han berättar att NOD rent byggnadstekniskt är allt annat än en standardbyggnad. Sett ovanifrån har byggnaden formen av en ihålig trekant med mjuka avfasade hörn samt en högre byggnad i mitten med kvadratisk grund.

Dessutom kragar byggnadens kontorsplan ut cirka en meter runt om och cirka tio meter i sydspetsen. Det senare kräver att man har koll på egensvängningsfrekvensen.
Tomtens trekantiga form är i sig en utmaning. Vanligtvis eftersträvar man räta vinklar och fyra hörn då det är lättast rent tekniskt och billigast.
– Dessutom ligger källaren cirka två meter under grundvattenytan , vilket har  krävt tätspont och länshållning under produktionen tills ”grundkassunen” var färdig.. Att få grunden tätt är något vi lagt mycket tid på både i projekteringen men även i produktionen. Man får bara en chans att göra rätt, avslutar Anders Finnhammar.

Bilder från SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR ( www.ssark.se )

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0