Företag & Affärer
2 min lästid

OBOS: flera leverantörer har flaggat för prissänkningar

16:e augusti 2022, 12:35
OBOS: flera leverantörer har flaggat för prissänkningar
OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj. Bildkälla OBOS
Redaktionen Redaktionen
Like 0

Under första halvåret påbörjades bygget av 1 964 bostäder, vilket är 4,6 procent fler än samma period 2021. Totalt har OBOS nu 6 272 bostäder under uppförande, vilket är 10,5 procent fler än vid samma tidpunkt förra året. OBOS har över 8 300 bostäder under uppförande, inklusive ägandet i Solon och minoritetsandelar i samarbetsprojekt.

– OBOS bygger nu fler bostäder än någonsin tidigare. Vår strategi är att hålla en hög nivå på bostadsbyggandet både i goda och mer osäkra tider. Första halvåret 2022 har präglats av internationella händelser som kriget i Ukraina, ökad finansiell oro, inflationstryck och aviserade räntehöjningar, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

Osäkra tider

Siraj påpekar att höga materialkostnader fortfarande är en utmaning, även om flera leverantörer flaggat för prissänkningar.

I kombination med höjda löner, brist på arbetskraft och höga ränte- och energikostnader kommer lönsamheten i byggprojekt att pressas, både inom bostäder och industri.

– Kostnadsökningar, höjda räntor och större makroekonomisk osäkerhet väntas leda till högre absoluta bostadspriser, vilket i sin tur leder till en förväntan om minskad efterfrågan på nybyggda bostäder, framför allt utanför de största städerna, säger Siraj.

OBOS bokförda egna kapital uppgick till 34 189 MNOK medan det värdejusterade egna kapitalet uppgick till 52 175 MNOK

– Vi har ett solitt eget kapital och likviditet som ger robusthet i osäkra tider, säger Siraj.

OBOS första halvår

  • OBOS resultat före skatt under första halvåret uppgick till 1 216 (3 121) MNOK
  • OBOS omsatte 6 921 (5 034) MNOK under första halvåret.
  • Bostadsförsäljningen i Sverige uppgick till 815 bostäder, en nedgång på 24 procent jämfört med första halvåret 2021
  • Byggstart av 1 964 (1 877) bostäder under första halvåret. Den svenska andelen av dessa motsvarade 844 bostäder.
  • 6 272 (5 676) bostäder under uppförande och över 8 300 inklusive ägandet i Solon och minoritetsandelar i samarbetsprojekt
  • 316 bostäder har sålts med boköpsmodellerna OBOS Bostart och OBOS Deläga under första halvåret.
  • OBOS bokförda egna kapital uppgick till 34 189 MNOK medan det värdejusterade egna kapitalet uppgick till 52 175 MNOK.
  • 529 367 (503 009) betalande medlemmar
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0