Byggnationer reportage
4 min lästid

Så ska Jönehall leda Wästbygg Gruppen in i framtiden

15:e juni 2022, 08:38
Så ska Jönehall leda Wästbygg Gruppen in i framtiden
Jonas Jönehall, VD och koncernchef för Wästbygg Gruppen. Bild: Wästbygg Gruppen
Emilia Granberg Emilia Granberg
Like 0

2015 startade Jonas Jönehall sin resa hos Wästbygg Gruppen, då som transaktionschef på en nyinrättad tjänst. Redan ett år senare blev Jonas CFO för hela koncernen och 2018 fick han även rollen som vice koncernchef. Att Jonas klättrat i sin position på bolaget står tydligt, och nu hittas han på toppen som vd och koncernchef.

– När jag fick frågan av styrelsen om att ta över som vd och koncernchef kändes det som ett naturligt nästa steg och ett spännande uppdrag. Jag har en stark tro på Wästbygg Gruppen och vår affärsidé, och ser det som en stor förmån att få möjlighet att leda koncernen mot våra mål, säger Jonas Jönehall.

Innan Jonas Jönehall kom till Wästbygg Gruppen arbetade han som kundansvarig ekonomichef på Newsec, och under sin karriär har han även varit chef för förvaltningsavdelningen på ISS.

– Oavsett företag har jag arbetat nära verksamheten och affären under hela mitt yrkesverksamma liv. Där finns mitt fokus och mitt engagemang.

Den 6 maj i år, dagen efter Wästbygg Gruppens årsstämma, började Jonas sin roll som vd och koncernchef och sedan dess har den nytillsatta vd:n haft ett fullspäckat schema. Men trots omställningarna har Jonas kunnat känna sig hemma i rollen tidigt, tack vare hans mångåriga erfarenhet och sin tidigare roll som vice koncernchef.

– Under min första tid som vd och koncernchef planerar jag i huvudsak att driva verksamheten vidare som tidigare. I min roll som vice koncernchef har jag varit med och tagit fram den strategi som gäller för koncernen idag och jag är övertygad om att den väg vi stakat ut också är den rätta. Det blir därför inga direkta förändringar, utan snarare lite förbättringar och korrigeringar där det eventuellt behövs, berättar han.

En lyhörd ledare

Som ledare beskriver sig Jonas som en stöttande person med god pedagogisk förmåga och gedigen kunskap om verksamheten. Om han får gissa hur medarbetarna skulle beskriva honom berättar han om en lyhörd person som tror på styrkan i starka och väl fungerande team.

– Det är varken min uppgift eller önskan att styra på detaljnivå. Koncernledningen har satt och kommunicerat de övergripande målen för verksamheten samt hur de ska följas upp, men hur arbetet sker är delegerat till koncernbolag och arbetsgrupper. Däremot finns jag gärna till hands som bollplank och stöd i vardagen.

Enligt Jonas Jönehall har Wästbygg ända sedan start varit ett bolag som byggt på entreprenörsanda och förmågan att skapa laganda. Det är också den företagskultur han kommer fortsätta bejaka under sin framtid som ledare.

– Laget har gått före jaget, utan att för den sakens skull begränsa möjligheten till personlig utveckling för medarbetarna. Trots att företaget har växt kraftigt under åren som gått finns kombinationen av entreprenörsanda och laganda kvar som en kärna kvar i vår företagskultur. Det är en viktig anledning till att vi lyckats så väl och något som vi ska värna om, säger han och tillägger:

– Vi ska dock fortsätta att hela tiden vilja bli bättre. Det gör vi genom att utmana både varandra och oss själva för att bli starkast möjliga samarbetspartner för våra kunder och skapa ett internt företagsklimat präglat av tillit, omtanke och samarbete.

Hur kommer du att leda Wästbygg Gruppen in i framtiden?

– Jag övertygad om att nyckeln till framgång ligger i att bygga långsiktiga, ömsesidiga relationer med medarbetare, kunder och övriga samarbetspartners. Jag vill ta vara på allt det positiva som vi har byggt upp i vårt bolag under de dryga 40 år som vi har varit verksamma. Vi är, och ska fortsätta att vara, den flexibla och nyfikna aktören som med vår stora kompetens och erfarenhet skapar mervärden för våra kunder.

Med ambitionen att ständigt utmanas, exempelvis genom att söka inspiration utanför bolagets bransch, ser Jonas fram emot att bidra till att förverkliga koncernens ambitioner. Samtidigt kommer bolaget fortsätta rustas för lönsam tillväxt där hållbarhet är en integrerad del av affären.

– Vi har en minst sagt spännande resa framför oss, avslutar Jonas Jönehall.

#jonas jönehall #wästbygg gruppen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0