Bostad
2 min lästid

Riksbyggen utreder människan

14:e mars 2012, 11:57
Riksbyggen utreder människan
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0
Bildku00e4lla: Mathias Nero

Riksbyggen har tecknat ett forskningsavtal med Göteborgs universitet. Universitetslektor Björn Andersson på Institutionen för socialt arbete kommer att leda forskningsarbetet med målet att tillämpa begreppet social hållbarhet i ett konkret bostadsprojekt.

–  Det här är spännande och intressant i flera avseenden. Vi kommer arbeta såväl med att utveckla teoretiska perspektiv kring social hållbarhet, som med att följa genomförandet av ett bostadsprojekt i praktiken, säger Björn Andersson.

– Socialt arbete har en viktig roll när det gäller att anlägga sociala perspektiv på planeringsprocesser i samhället. I projektet får vi möjlighet att utveckla vårt kunnande tillsammans med centrala aktörer inom boendesektorn samt med forskare från andra institutioner, säger Mona Franséhn, prefekt Institutionen för socialt arbete.

Björns forskning blir en del i ett bredare samverkansprojekt, Positive Footprint Housing, där ett bostadsprojekt och forskningsprojekt genomförs parallellt. Riksbyggen inledde samarbetet med Chalmers institution Arkitektur i januari på Johanneberg Science Park, och både forskare och studenter är redan aktiva i designprocessen.

Människan i centrum
Riksbyggens avsikt är att genomföra ett bostadsprojekt där man översätter och utvecklar diskussionen om social hållbarhet till ett specifikt bostadsprojekt.  I forskningen kommer man bland annat att titta på planeringen av huset: för vilka ska huset byggas och hur skapar vi förutsättningar för ett hållbart socialt liv. Projektet innefattar även att ta fram bedömningskriterier för att utvärdera boendet i husets framtid.

– Riksbyggen är ett kooperativt företag där människan alltid står i centrum. Vi bygger inte bara nytt utan engagerar oss även i bostadsrättsföreningarnas vardag med förvaltning och föreningsliv. Vårt mål här är att koppla diskussionen om social hållbarhet till den kooperativa idétraditionen och bostadsrättsföreningen som organisationsform, säger regionchef Mikael Ekberg, Riksbyggen.

Bostadsprojektet ska även utvecklas i ett positivt samspel med existerande bebyggelse och boende i det lokala området. Forskningsarbetet här syftar framför allt till att följa hur planeringsprocessen och dialogen sker med olika intressenter och eventuellt ge stöd vid behov för att processen förs framåt på ett konstruktivt sätt.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0