Byggindustrin Bostad
1 min lästid

Markanvisnings-tävling avgjord

10:e juni 2015, 13:01
Markanvisnings-tävling avgjord
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Västerås stad utlyste under våren en markanvisningstävling för en byggrätt på Jakobsbergsplatsen i Västerås. Mimer vann tävlingen och planerar nu att bygga 81 lägenheter fördelade på tre huskroppar.

Huvudkravet för att få lämna ett tävlingsbidrag var att upplåtelseformen skulle vara hyresrätt. Övriga bedömningskriterier i tävlingen var husens arkitektoniska utformning, hur mycket byggbar yta projektet hade samt pris för byggrätten. 10 bidrag lämnades in och Mimer vann uppdraget.

– Vi är oerhört glada över den här markanvisningen, säger Anders Nordstrand, VD på Mimer. Extra roligt är det att Fastighetsnämnden var helt eniga i valet av Mimer, säger Anders Nordstrand.

Utdrag ur Fastighetsnämndens motivering:

”Bra disposition av platsen och bra lösningar. Siktlinjer och stråk mellan husen finns. Byggnadernas placering tar vara på utsiktsmöjligheterna, solförhållanden i sydväst och befintlig skog i norr. Bilparkeringsplatser anordnas i källargarage under byggnaderna vilket frigör markytan för annan användning.”

– Jakobsbergsplatsens läge med närheten till Djäkneberget och Västerås city gör projektet mycket attraktivt, säger Anders Rastin, Bygg- och projektchef på Bostads AB Mimer.

Under hösten påbörjar kommunen detaljplanearbetet och byggstart planeras under 2017.

#jakobsberg #marknanvisning #mimer
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0