Bostad
2 min lästid

K-Fastigheter planerar stor försäljning i Danmark

11:e september 2023, 07:44
K-Fastigheter planerar stor försäljning i Danmark
Bildkälla: K-Fastigheter.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Som ett led i att skapa förutsättningar för fortsatt expansion genom förvärv av byggrätter och byggstarter av nya projekt har K-Fastigheter anlitat Colliers för att bistå med att avyttra en portfölj med bostadsfastigheter på den danska marknaden.

Sammanlagt handlar det om fyra fastigheter med totalt 311 lägenheter där 163 är under förvaltning och 148 i byggnation med planerat färdigställande under Q4 2023. Den aktuella portföljen består av hus som inte är byggda i enlighet med K-Fastigheters egenutvecklade koncept och tillsammans med gynnsam valutakursutveckling finns möjlighet att genomföra en attraktiv transaktion.

K-Fastigheter kommer även efter en eventuell avyttring av de aktuella fastigheterna att ha närvaro i Köpenhamnsområdet genom ett projekt som är under byggnation med sammanlagt 153 lägenheter i Ballerup. Bolaget ser fortsatt goda möjligheter till kommande förvärv av byggrätter i Köpenhamnsområdet.

Baserat på bokfört värde för fastigheterna per den 30/6 2023 kommer en eventuell avyttring att kunna inbringa en nettolikvid om cirka 550 miljoner svenska kronor efter amortering av underliggande skuld.

– Vi vet att det finns ett stort intresse för förvärv på den danska marknaden. Mot den bakgrunden ser vi att det finns goda möjligheter till en avyttring av en del av vår portfölj som inte utgörs av våra koncepthus för att på så sätt frigöra kapital till fortsatt värdeskapande för våra aktieägare, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fastigheter.

#colliers #danmark #k-fastigheter
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0