Byggindustrin Bostad
1 min lästid

John Mattson gör stor försäljning på Lidingö

31:a maj 2023, 12:06
John Mattson gör stor försäljning på Lidingö
Per Nilsson, VD vid John Mattson. Bildkälla: John Mattson.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Fastigheten Tryckregulatorn 1 är belägen i stadsdelen Dalénum på Lidingö, en ny stadsdel som har vuxit fram i den gamla AGA-fabrikens område. Fastigheten, som färdigställdes 2015, utgörs av 146 bostadslägenheter samt ett garage med 121 parkeringsplatser.

Den totala uthyrbara arean uppgår till 9 220 kvadratmeter varav bostäder utgör 95 procent. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 525 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, vilket överstiger bokfört värde per första kvartalet 2023 med cirka 2 miljoner kronor.

Påverkar belåningen

Beräknad resultateffekt från transaktionen uppgår för John Mattson till cirka 20 miljoner kronor, efter avdrag för latent skatt och transaktionskostnader samt återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt.

Försäljningen sker genom en bolagsaffär.

– Vi fortsätter att agera proaktivt och handlingskraftigt för att anpassa bolaget till nya marknadsförutsättningar och genom försäljningen tar vi ytterligare ett steg mot en lägre belåningsgrad. Att det underliggande fastighetsvärdet överstiger bokfört värde bekräftar värdet på vår fastighetsportfölj, kommenterar Per Nilsson, VD John Mattson.

Avtalet är ovillkorat och John Mattson frånträder fastigheten den 29 juni 2023.

Tango och Wigge & Partners har varit säljarens rådgivare i transaktionen.

#john mattson #resinova bostads ab #tango
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0