Byggindustrin Bostad
1 min lästid

JM utvecklar 130 bostäder i Göteborg

18:e oktober 2022, 07:21
JM utvecklar 130 bostäder i Göteborg
Foto: Sara Brehmer.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Förvärvet uppgår till cirka 160 miljoner kronor, med tillträde och erläggande av likvid under det fjärde kvartalet 2022.

Förvärvet kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Riks under det fjärde kvartalet 2022.

Bygget startar 2026

Fastigheten har en lagakraftvunnen detaljplan som bedöms medge utveckling av cirka 130 bostäder samt verksamhetslokaler i entréplan. Till följd av exploateringsarbeten i anslutning till fastigheten beräknas produktionsstart ske under 2026.

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla bostäder i Eriksberg, en stadsdel som JM varit med och format under mer än 20 år. Eriksberg är idag en väletablerad och omtyckt stadsdel att bo och vistas i, och vi tror att attraktiviteten kommer att öka ytterligare i takt med den utveckling som pågår inom Eriksberg och Lindholmen, Campus Lundby och med de stora industrietableringarna på västra Hisingen, säger Henrik Orrsjö, regionchef JM Bostad Riks, region Väst.

#göteborg #jm
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0