Bostad
2 min lästid

Majoriteten av göteborgarna vill bo miljösmart

9:e mars 2012, 11:49
Majoriteten av göteborgarna vill bo miljösmart
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

65 procent av göteborgarna vill bo miljösmart. Dessutom vill 50 procent bo så att de kan välja bort bilen. Det visar en ny undersökning som genomförts på initiativ av Kvillebäcken.

– Tre av fyra göteborgare vill bo centralt. Men samtidigt vill nästan nio av tio ha nära till grönområden. Det gör att staden ställs inför en stor utmaning i arbetet med att förvandla Backaplansområdet till en del av Göteborgs city. För att möta göteborgarnas intresse planerar vi för att invånarna i Kvillebäcken ska kunna leva miljösmart och det satsas stort på ett tillskott av grönytor, säger Erica Bengtsson, Miljösamordnare på Älvstranden Utveckling.

I februari genomfördes en undersökning som kartlagde vad göteborgarna värdesätter när de väljer bostad. Undersökningen togs fram på uppdrag av Göteborgs nya stadsdel Kvillebäcken och resultatet visade tydligt på en ökad miljömedvetenhet. 54 procent ansåg att effektsmarta byggnader med fjärrvärmedrivna vitvaror är viktigt vid val av boende. Och 71 procent tyckte att det är viktigt med effektiv insamling av avfall.

– Vi ser en tydlig trend där allt fler blir miljömedvetna och ställer allt högre krav på sitt boende och närområde. Idag uttrycker dessutom många sina åsikter och tankar i sociala medier. Därför uppmuntrar vi nu göteborgarna att tycka till på Kvillebäckens Facebooksida. Förhoppningen är att vi ska kunna föra en öppen dialog kring stadsdelens framtid, säger Johan Ekman, Kommunikationschef på Älvstranden Utveckling.

Med start idag gör Kvillebäcken en satsning på Facebook. Under tio veckors tid kommer tio frågor att ställas om allt från vilka verksamhetslokaler man vill se i området till vad som kan göras för att få fler att sopsortera. Dessutom tar man emot alla förslag och synpunkter på hur man kan göra stadsdelen bättre.

Ända sedan planeringsstadiet av Kvillebäcken har miljöambitionerna varit högt ställda. Stadsdelen ska bli den första i Göteborg som byggs efter stadens nya tuffa miljökrav och dessutom kommer samtliga lägenheter att silvercertifieras enligt det svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad.  

I Kvillebäcken ska det även vara enkelt för invånarna att kunna leva miljösmart. Det innebär bland annat att trafik och bebyggelse anpassas till ett mer hållbart ekologiskt samhälle, där människor exempelvis inte är beroende av biltransporter.

Första inflyttning i Kvillebäcken är planerad till våren 2013.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0