Byggindustrin
1 min lästid

Stockholm stad beställer renovering av Stadsbiblioteket

26:e januari 2016, 13:52
Stockholm stad beställer renovering av Stadsbiblioteket
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

1928 stod Asplundhuset klart och var då ett av världens mest moderna bibliotek. Med tiden ställs allt större krav på ett bibliotek och det behöver anpassas till nya förutsättningar, som till exempel medborgarnas förändrade beteenden. Biblioteket behöver bli mer flexibelt och tillgänglighetsanpassat. Det finns även en brist på exempelvis grupp- och mötesrum samt café.

Ombyggnationen omfattar huvudbyggnaden, Annexet och basarerna. Byggnaderna står inför stora renoveringsbehov, då bland annat problem med fukt och sprickor har uppstått. Man planerar även för en ny samlingssal som ska rymma 200 personer.

Norconsult står för akustiken i Stockholms stadsbibliotek
– Norconsults akustikexperter kommer att projektera akustiken tillsammans med Caruso St. John Architects och Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB. Akustik¬uppdraget handlar om att lokalerna ska kunna användas till olika ändamål och vid alla tillfällen ha en bra ljudmiljö.

Beställare är Stockholms stad, i nära samarbete med kulturförvaltningen och Stockholms stadsbibliotek. Enligt den preliminära tidsplanen kommer genomförandebeslut att tas hösten 2016 och genomförandet pågå 2017 till 2020, då det nya stadsbiblioteket kommer att invigas.

#byggnationer #norconsult #renovering #stockholms stad
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0