Byggindustrin
2 min lästid

Skanska bygger klart omtvistad bro

26:e juni 2024, 08:32
Skanska bygger klart omtvistad bro
Bildkälla: Skellefteå kommun.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

I mars berättade Branschaktuellt att arbetet på bron var nedlagt och att den dåvarande entreprenören Kauno Tiltai riskerade avtalsbrott.

Kauno Tiltai valde att avsluta arbetet på bron och en upphandling om ny entreprenör sattes igång.

– Vi är glada över att arbetet med Karlgårdsbron kommer återupptas inom kort med en ny entreprenör. Vi har ett flertal pågående projekt för att få till ett bättre trafikflöde i stadskärnan nu när Skellefteå växer och Karlgårdsbron har en central plats i det förbättringsarbetet, säger Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden vid Skellefteå kommun.

Parallellt med upphandlingen har en statusbesiktning genomförts av det tidigare arbetet och kommunen har tagit över ansvaret för arbetsområdet. Entreprenadformen är en utförandeentreprenad (AB04) med utökad samverkan för att skapa ett gott samarbete och transparens mellan parterna.

Utvärderingskriterierna i upphandlingen var Organisation och förmåga samt Genomförandeplan. Utöver dessa ställdes flertalet skallkrav för att anbudsgivare skulle anses kvalificerade att lämna anbud. Upphandlingen har skett enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och ett (1) anbud kom in som uppfyllde samtliga krav.

– I upphandlingen har vi varit tydliga med att bygget av Karlgårdsbron är ett komplicerat projekt och utifrån den uppkomna situationen med ett hävt kontrakt ställs det höga krav på den nya entreprenören. Vi ser fram emot ett bra samarbete med Skanska Sverige AB då de har visat i sitt anbud att de har lång erfarenhet och värdefull kompetens som kommer gynna projektet, säger Thérese Bäckström Zidoli, funktionschef projektledning Samhällsbyggnad vid Skellefteå kommun.

Projektet kommer nu att gå in i en planerings- och kalkylfas som ska utgöra underlag för beräkning av budget för det återstående arbetet. Om det krävs ett budgettillskott tas det upp för beslut i kommunfullmäktige under hösten. Efter det inleds produktionsfasen för att färdigställa bron.

Tyréns är upphandlad enligt ramavtal som ny projektör och arbetet med att färdigställa projekteringen har påbörjats.

#karlgårdsbron #skanska #skellefteå
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0