Byggindustrin
2 min lästid

Vill bygga CCS-anläggning på Gotland

7:e juni 2024, 06:00
Vill bygga CCS-anläggning på Gotland
Bildkälla: Heidelberg Materials.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Ansökan omfattar även tillstånd att bygga om Slite hamn för att möjliggöra transport av infångad koldioxid.

Heidelberg Materials skriver att cirka tre fjärdedelar av det svenska behovet av cement tillverkas i Slite. Deras ansökan till Mark- och miljödomstolen handlar om att fånga in de utsläpp som genereras vid tillverkningen av cement.

– Slite CCS är innovation i absolut global framkant. Här driver vi teknisk utveckling för att på allvar lyckas skapa storskalig cementtillverkning i klimatmässig framkant. Med hjälp av biobaserade bränslen når vi bortom netto noll och skapar en betydande kolsänka, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

Den infångade koldioxiden ska omvandlas från gas till vätska genom nedkylning och trycksättning. Därefter ska den lastas på specialbyggda fartyg med slutna tankar för vidare transport till platser för permanent geologisk lagring. För att möjliggöra angöring av fartygen behöver den befintliga hamnen och hamninloppet i Slite breddas och göras djupare.

– Allt fler grundläggande bitar faller nu på plats för omställningen av en av Europas största cementfabriker. Frågan om koldioxidfrakt över gränser är löst, utbyggnaden av elnätet på och till Gotland fortlöper snabbt, och efterfrågan på produkterna ökar. Därför känns det glädjande att vi idag tar ett stort steg mot att möjliggöra för stora delar av svensk samhällsbyggnadssektor att bygga i betong utan klimatavtryck redan från 2030, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

Fullt utbyggd ska CCS-anläggningen i Slite fånga in upp emot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen.

#ccs #heidelberg materials #slite
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0