Byggindustrin
2 min lästid

Så ska nya Kiruna se ut

27:e maj 2024, 10:14
Så ska nya Kiruna se ut
Bild: Norconsult.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

– Stadsdelen utgör en viktig länk mellan Kirunas nya centrum i norr och det planerade stationsområdet i söder. Kommunen önskade en färggladare bebyggelse med större inblandning av småhus än i norra centrum. Det har vi tagit fasta på genom att arbeta med en tät blandning av byggnadstyper, säger Ulf Barkan, stadsplanerare och arkitekt på Norconsult Sverige.

En viktig komponent i planen är återbruk. Återbruket kan inkludera allt från byggnadsdelar som tegel, fönster och dörrar till hela byggnader, exempelvis ett gammalt bussgarage som kan bli en foodcourt. Det handlar också om att återplantera livsdugliga träd i parkmiljön.

– Många nyplanterade träd växer långsamt i Kiruna. Genom att bevara och flytta det som redan finns kan vi få livsdugliga och fullstora träd längs gator och parkstråk, säger Camilla Estvall, planarkitekt på Norconsult och hållbarhetsrådgivare i projektet.

Planen innehåller en mängd olika idéer som en arktisk kvarterstyp som sluter tätt mot nordost och öppnar upp mot sydöst för att skydda från nordanvind och släppa in sol och skapa innergårdar med bra mikroklimat. En nytänkande gatusektion ska lösa konflikten mellan snöskotting och privata trädgårdar. Det finns även planer på rurbana tomter med en blandning av bostäder och verksamheter som öppnar för nya livsstilar.

– Man kan se det som en godispåse med förslag. Vi har försökt lägga med många olika koncept och idéer så att det finns många möjliga spår att jobba vidare på. Nu får vi se vilka delar kommunen väljer att vidareutveckla, säger Ulf Barkan.

#kiruna #norconsult
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0