Bostad
2 min lästid

OBOS-chefen summerar: "Ett tufft år"

7:e februari 2024, 08:37
OBOS-chefen summerar:
Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef vid OBOS. Bildkälla: OBOS.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Den primära orsaken till denna försämring är nedskrivningar av marknadsvärdet på företagets kommersiella fastigheter och räntesäkringsinstrument, som sammanlagt belastade resultatet med 754 miljoner norska kronor. Dessutom påverkades resultatet negativt av en svagare prestation inom bostadsutvecklingen.

För det fjärde kvartalet 2023 redovisade företaget ett resultat före skatt på -784 miljoner norska kronor, en minskning med 1 246 miljoner NOK jämfört med samma period föregående år. Även här spelade nedskrivningar av marknadsvärden på kommersiella fastigheter och räntesäkringsinstrument en betydande roll.

– Det är ingen tvekan om att 2023 var ett krävande år för oss. Förutom nedskrivningar av kommersiella fastigheter påverkades resultatet även negativt av lägre resultat inom bostadsutveckling och högre finansiella kostnader. Bostadsförsäljningen och antalet byggstarter är också betydligt lägre, vilket kommer att påverka vårt resultat under de kommande åren, eftersom bostäder redovisas i resultaträkningen när de färdigställs och överlämnas till köparen, säger Daniel Kjørberg Siraj.

Siraj noterar dock att den underliggande verksamheten visade en förbättring jämfört med föregående år, med ett EBITDA på 1 919 miljoner NOK före räntor, skatter och avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar.

Rejäl minskning i försäljning

Under 2023 sålde OBOS 1 587 bostäder brutto, en minskning från 2 830 bostäder under 2022. Detta resulterade i nettoförsäljningen av 1 349 bostäder, varav nästan hälften, 630, i Sverige.

Trots den minskade försäljningen och byggstarten av nya bostäder under 2023, med 1 685 bostäder startade jämfört med 3 923 bostäder 2022, hade OBOS vid utgången av året totalt 5 678 bostäder under produktion, varav 59 procent är sålda.

Siraj uttrycker i årsredovisningen en viss optimism beträffande försäljningen av nya bostäder, men förväntar sig fortsatt en relativt låg försäljning och byggstart av nya bostäder under 2024. Situationen på den svenska bostadsmarknaden har varit svag, och det förväntas vara så även framöver, även om en minskande inflation och lägre räntor ger viss förhoppning om en förbättring mot slutet av 2024.

#årsredovisning #delårsrapport #obos
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0