Byggindustrin
1 min lästid

NCC:s glädjebesked: Når målet för 2023

30:e januari 2024, 15:40
NCC:s glädjebesked: Når målet för 2023
Tomas Carlsson, koncernchef och VD vid NCC. BIldkälla: NCC.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

− NCC når målet för vinst per aktie på 16 SEK efter ett bra 2023, trots en tudelad byggmarknad och inga fastighetsförsäljningar säger Tomas Carlsson, VD och koncernchef NCC i en kommentar.

Bolaget når ett högre rörelseresultat för helåret främst genom en turnaround i Industry och ett starkt resultat i Infrastructure. Orderingången var god i Q4 och för helåret men det har varit stora variationer i marknaden mellan segment och geografier, konstaterar NCC. Bland annat har verksamheten i Finland haft det tufft.

Styrelsen föreslår vidare att utdelningen ska höjas från 6 kronor per aktie till 8.

Annat ur redovisningen:

  • Inget fastighetsutvecklingsprojekt har resultatavräknats i kvartalet, ett på helåret som sålts tidigare
  • Bra kassaflöde från entreprenadverksamheten samt från försäljning av verksamhet
  • Vinst per aktie uppgår till 16,11 SEK i linje med det finansiella målet 16 SEK för 2023

Nyckeltal för helåret 2023:

  • Orderingången uppgick till 56 819 (53 285) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 56 932 (54 198) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 802 (1 358) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 803 (1 299) MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 573 (1 069) MSEK
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 16,11 (10,29) SEK
#årsredovisning #delårsrapport #ncc
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0