Byggindustrin
2 min lästid

3 000 byggchefer: "Vi är oroliga"

7:e juni 2023, 08:38
3 000 byggchefer:
Jeanet Corvinius. Bildkälla: Byggcheferna.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Konjunkturläget i samhällsbyggnad vacklar. Det rapporteras om varsel och konkurser samtidigt som bygg och anläggning blev något mindre pessimistiska i april enligt Konjunkturinstitutet. Hur ska vi tolka läget våren 2023?

Branschföreningen Byggcheferna lät Novus ställa frågor till sina medlemmar i april – maj. Enligt drygt 3 000 chefer i bygg, anläggning, installation, fastighet och teknisk konsultverksamhet är de tre vanligast förekommande konsekvenserna av byggkrisen just nu:

• Uppskjutna byggstarter – 50 procent av alla chefer
• Osäkerhet om affären/byggprojektet blir av – 43 procent av alla chefer
• Risk för uppsägningar – 42 procent av alla chefer

– Uppskjutna byggstarter slår hårt på företagen i sektorn. Det kan kosta en miljon kronor i löner per månad för ett enda projekt att medarbetarna ”sitter på lådan” dvs att byggprojektet inte kommer i gång, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

Mest oro för uppsägningar finns det i bygg och anläggning. Här är hälften av cheferna oroliga för att medarbetare kan komma att sägas upp. Motsvarande siffra i de andra delbranscherna är 36 procent för Installation, 34 procent för Fastighet och 29 procent för Teknisk konsultverksamhet.

I bygg och anläggning anger 21 procent av cheferna att det finns planer på uppsägningar. Motsvarande siffra i de andra delbranscherna är 16 procent för Fastighet, 10 procent i Installation och åtta procent i teknisk konsultverksamhet.

Planer på uppsägningar är definitivt minst i Norrland där drygt sju av tio chefer svarar att sådana inte finns. I Sydsverige är planerade uppsägningar tvärtom vanligast; här svarar nästan var fjärde chef (24 procent) att det planeras. Osäkerheten är dock stor över lag i de olika delarna av landet och störst i Stockholm där nära var fjärde inte kan svara.

– Vår pulsmätning bland chefer pekar på att det just nu finns en stor oro för uppsägningar men att det ännu så länge inte avspeglas i lika hög grad i form av planer på att säga upp folk. Det tolkar jag som att det kommer att bli betydligt värre till hösten, säger Jeanet Corvinius, ordförande i branschföreningen Byggcheferna.

#byggcheferna
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0