Byggindustrin
2 min lästid

Banken larmar: Fastighetsvärden kommer rasa

9:e november 2022, 08:26
Banken larmar: Fastighetsvärden kommer rasa
Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken. BIldkälla: Handelsbanken.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Fastighetsägare höjer hyrorna i snabbare takt men det väger inte upp för fastighetsbolagens stigande finansieringskostnader.

– Vi bedömer att fastighetsvärden och bostadspriser faller med 15 respektive 20 procent, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.

Det bidrar till ett betydande ras i bygginvesteringarna, även om fokus på energieffektivisering förblir stort.

Den höga inflationstakten och risken för en löne-prisspiral tvingar centralbanker att gå aggressivt fram med räntehöjningar. De från flera håll pressade hushållen har hittills hållit uppe konsumtionen väl men kommer bli tvingade att strama åt plånboken i vinter.

För kommersiella fastighetsbolag leder detta såväl till dyrare och stramare finansieringsförhållanden som dämpad efterfrågan på lokaler. Efterfrågan på handelsfastigheter och hotell och restaurang drabbas särskilt hårt när pressade hushåll drar ner på sin konsumtion framöver.

Stor och belånad fastighetssektor oroar

Svenska fastighetsbolag är generellt sett högt belånade och har 750 miljarder kronor i utestående obligationsfinansiering på den svenska och europeiska kapitalmarknaden.

– Det motsvarar cirka 50 procent av svensk BNP innevarande kvartal och pekar på den betydelse sektorn har för finansiella marknader och den svenska ekonomin, säger Christina Nyman.

Kommande år förfaller ungefär 100-120 miljarder kronor årligen och förutsättningarna för bolagen att refinansiera dessa förfall i obligationsmarknaden varierar stort, konstaterar Handelsbanken.

Bostadsbyggandet ner med 40 procent

Under året har byggkostnaderna stigit kraftigt när energi- och materialpriser skjutit i höjden. Handelsbanken räknar med att materialpriserna dämpas framöver i takt med att fraktproblem lindras och svagare konjunktur får efterfrågan på byggmaterial att sjunka.

– Vi räknar med en kraftig inbromsning av byggandet, där planer skjuts på framtiden och i viss mån ställs in helt, säger Christina Nyman.

Handelsbankens prognos är att bostadsbyggandet sammantaget minskar med cirka 40 procent från toppen 2021. Riskerna för ett abrupt stopp i cementproduktionen har minskat men det svårare finansieringsläget och den vikande efterfrågan kan i värsta fall leda till en tvärnit i byggsektorn.

#bostadsbyggande #fastigheter #fastighetsvärden #handelsbanken
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0