Sponsrad
3 min lästid

Ny auktorisation ska trygga beställare att hitta rätt

26:e oktober 2022, 09:55
Ny auktorisation ska trygga beställare att hitta rätt
Sponsrad
Like 0

–Bristande dimensionering av fogar och brandtätning i ett byggprojekt kan leda till omfattande kostnader och merarbete. Som i så många andra sammanhang är det mer tids- och kostnadseffektivt att göra rätt från start. Sett utifrån ett långsiktigt perspektiv är kvalitet alltid mer kostnadseffektivt, säger Johan Olofsson, förbundssekreterare på Fog & Brandskyddsföretagen.

Därför ska ni bli medlem i Fog- och Brandskyddsföretagen

Våren 2022 lanserade Fog & Brandskyddsföretagen en ny auktorisation för brandtätningsföretag. Auktorisationen syftar dels till att höja den generella kompetensnivån i branschen, dels till att göra det lättare för byggherrar att säkra kvaliteten i sina projekt genom att anlita auktoriserade företag med rätt kompetens.

Johan Olofsson, förbundssekreterare på Fog & Brandskyddsföretagen.

– Vi vill göra byggbranschens aktörer mer kvalitetsmedvetna i sitt val av företag, men även vad gäller kraven de ställer på dessa entreprenörer. När fasadfogning och brandtätning utförs på ett korrekt sätt bidrar det till att optimera byggnadernas funktion och dessutom till sänkta drifts-och underhållskostnader. Vår auktorisation ska helt enkelt göra det lättare att välja rätt, säger Johan Olofsson.

Auktorisationen är en garant för ett väl utfört arbete

I dagens höga byggtempo, där många projekt präglas av en tydlig tidspress, är det lätt att missa vikten av korrekt utförd brandtätning och fasadfogning. Ofta involveras dessa aktörer först när byggprojekten nått ett sent stadie. Johan Olofssons uppmaning till byggherrar är i stället att dels involvera brandtätnings- och fasadfogningsföretag på ett så tidigt stadium som möjligt i ett projekt, dels att dra nytta av företagens gedigna kompetens på området.

– Som beställare kan man vara säker på att de auktoriserade brandtätningsföretagen har rätt kompetens vad gäller de lagkrav som ställs och rätt kompetens för ett gediget och korrekt utfört arbete som ger långsiktigt bra resultat, säger Johan Olofsson.

Läs mer på fbforetagen.se

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0