Byggindustrin
3 min lästid

Idrotten i fokus hos Serneke - intervju med Patrik ”Bjärred ” Andersson

2:a december 2021, 12:01
Idrotten i fokus hos Serneke - intervju med Patrik ”Bjärred ” Andersson
Patrik ”Bjärred” Andersson. Pressbild/SERNEKE
Emilia Granberg Emilia Granberg
Like 0

Patrik ”Bjärred” Andersson är en av Sveriges mest meriterade fotbollsspelare genom tiderna som idag valt att byta bransch till bygg- och fastighetsbranschen. Idag är Patrik projektledare på Serneke och jobbar med att ta fram projektidéer där bolaget skulle kunna vara en möjliggörare för idrotten.

– Min far var i bygg- och fastighetsbranschen under alla år samtidigt som han spelade fotboll parallellt. Likaså är min bror är verksam inom byggbranschen så intresset är något som verkar ligga i familjen, berättar Patrik ”Bjärred” Andersson.

För att hjälpa till att fylla behovet av nya idrottsanläggningar i Sverige har Serneke valt att ta en roll i byggandet för rörelse och hälsa. De vill skapa boendemiljöer med förutsättningar för att människor ska må bra, och där menar bolaget att idrotten spelar en stor roll.

– Vi vill ta ansvar och bidra till ett bättre samhälle och tittar man på hur det ser ut idag så vet man att en god hälsa är en förutsättning för ett bra liv. Och för att få ungdomarna att engagera sig och hänga kvar längre i idrotten krävs bra och välanpassade anläggningar, säger Patrik.

Vilka utmaningar står att byggandet fler anläggningar inför?
– Idrott isolerat är en ekonomisk utmaning. Det är tufft att få ekonomi i idrottsfastigheter och därför försöker vi som bolag identifiera supporterande funktioner som lyfter en kalkyl. Bland annat genom att blanda kommersiella inslag med idrotten, säger Patrik och fortsätter:

– Om man tittar på läget idag så är ju i stort sett alla idrottsanläggningar i Sverige ägda av kommuner och det är svårt att få ett helhetsgrepp över vad idrotten kostar samhället. Ofta är det vi skattebetalare och sponsorer som är möjliggörare.

Vi har ett ju00e4tteproblem i Sverige du00e4r Lagen om offentlig upphandling tolkas olika eftersom regelverket u00e4r vu00e4ldigt svu00e5rtolkat.

Ett annat problem som Patrik tar upp är en otydlighet i Lagen om offentlig upphandling vilket gör att förutsättningarna för byggandet kan skilja sig på olika orter.

– I våra interna processer som byggbolag vill vi ofta teckna hyresavtal innan projektet dras i gång, men när vi har kommuner som tilltänkta hyresgäster uppstår en problematik. Vi har ett jätteproblem i Sverige där Lagen om offentlig upphandling tolkas olika eftersom regelverket är väldigt svårtolkat, så här behövs en tydlighet för vad som egentligen gäller.

För att fler idrottsanläggningar ska kunna byggas menar Patrik också att det är viktigt att tänka på det långa loppet, och att fokus inte bara läggs här och nu.

För att förstå värdet av att bygga fler idrottsanläggningar krävs det att man har ett helhetsperspektiv och blickar framåt. Skapar vi möjligheter nu så kommer vi se positiva effekter fram i tid. Därför är det viktigt att inte stirra sig blind på siffror idag, utan att se till att hitta lösningar och skapa förutsättningar för ett sundare samhälle framöver, avslutar Patrik.

#byggnationer #fastigheter #idrott #idrottsanläggningar #serneke
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0