Byggindustrin
3 min lästid

Standardisering ska underlätta för branschen: "Detta är bara starten"

26:e juli 2021, 12:09
Standardisering ska underlätta för branschen:
Ulf Larsson styrelseordförande BEAst. Foto (till vänster): NCC
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

BEAst Namnruta har tagits fram för att på ett smidigt och enhetligt sätt behandla metadata till handlingar som rör byggprojekt. Informationen som namnrutan behandlar gäller projektet i stort, beställaren, godkännandeprocessen, ansvarig part samt beskrivande innehåll.

– BEAst Namnruta bygger på SIS-standard och är anpassad för att enklare hantera godkännandeprocessen av dokument som ritningar med tydlig hantering av handling och status.

Det säger Ulf Larsson, chef för operativt stöd på NCC Building och styrelseordförande och ordförande i arbetsutskott Bygghandlingar.

Föreningen BEAst arbetar med att, i samarbete med andra nordiska samt även internationella organisationer ta fram gemensamma standarder och arbetssätt för digital kommunikation inom branschen. NCC har länge arbetat med digitalt byggande och arbetar själva i hög uträckning med digitala verktyg. Därför är det naturligt att de även är inblandade i BEAst.

Ulf Larsson berättar om hur den nya standarden Beast Namnruta fungerar och om dess fördelar.

– Standarden innebär stora fördelar, alla deltagare kan förbereda hur man ska leverera dokument och handlingar till projekten i de olika skedena. Det sparar en hel del tid eftersom projektörerna inte behöver fastna i den diskussionen i varje nytt projekt. Dessutom är det betydligt enklare när man startar nya projekt och kan förbereda dokumentplattformarna och alla får samma stöd gällande hur handling och dess status ska hanteras.

– Det är enkelt att använda och ger direkt nytta. Frågan är vad det kostar att inte tillämpa standarder med detta stöd, säger Ulf.

Hur går arbetet med att lära branschen jobba med den nya standarden?

– Det går bra. Företag som har varit med från start inom BEAst är NCC, Peab, Skanska och Veidekke som nu inför standarden i sina nya projekt. Även Atrium Ljungberg Fastigheter, Göteborgs Stad Lokalförvaltning och Stena Fastigheter inför nu BEAst Namnruta.

Ni har haft tre webbinarier under våren – hur har responsen varit?
– Det har fungerat över förväntan, vi har haft mellan 100–200 deltagare per tillfälle. 

Hur arbetar ni, utöver med hjälp av webbinarier, för att standarderna ska få fäste i branschen?

– Detta är bara starten, vi kommer att informera om fler goda exempel och visa på nyttan av att standardisera tillsammans i branschen. Där har stödet från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) har också haft stor betydelse. De delfinansierar och bidrar med kommunikation utanför BEAst.

Har arbetet inneburit några utmaningar?

– Den stora utmaningen har varit att nå ut redan i idéfasen, innan projekten startar. Det krävs att fler inför samt hänvisar till standarderna i sina projekteringsanvisningar och interna verksamhetssystem.

Hur arbetar ni vidare nu?
– Vi planerar in fler webbinarier och vi ska även sprida goda exempel via LinkedIn och i videoguider.

Via länken nedan kan du läsa mer om BEAst Namnruta samt ladda ned anvisningar och mallar. Dessa är fritt tillgängliga för branschen.

BEAst Namnruta – Anvisningar och mallar

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0