Byggindustrin
3 min lästid

Nya tester ska ge säkra byggutfarter

21:a juni 2021, 11:28
Nya tester ska ge säkra byggutfarter
Kim Bergvall - Projektledare Viscando Amritpal Singh - VD Viscando Jonas Malmryd - Specialist Trafikkontoret Göteborg Stad Kasper Johansson - Testingenjör AstaZero Greger Rognelund - Projektledare AstaZero
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

I sommar genomförs hundratals stora byggen och ombyggnationer i våra storstäder. Nu testas sensorsystem för byggutfarter vid test- och demoanläggningen AstaZero. Sensorsystemen ska detektera både skyddade och oskyddade trafikanter vid byggutfarter och förhindra kollisioner och allvarliga olyckor.

Under 2020 omkom 204 personer i trafiken i Sverige. 40 procent av dem var oskyddade trafikanter, det vill säga motorcyklister, mopedister, cyklister eller gångtrafikanter. Ett av de områden som är extra farliga för oskyddade trafikanter är byggutfarter. I projektet Säkra byggutfarter som drivs av Trafikkontoret vid Göteborgs stad genomförs tester av sensorsystem från Viscando som detekterar alla objekt vid byggutfarten i realtid och minimerar riskerna för olyckor.

AstaZero ägs av RISE och Chalmers och är världens första fullskaliga oberoende testmiljö för framtida trafiksäkerhet avseende automatiserad körning och autonoma och uppkopplade fordon. Nu testas här även sensorsystem för säker infrastruktur.

– På AstaZero kan vi sätta upp testmiljöer och genomföra repeterbara tester för att optimera system och säkerställa att metoderna fungerar innan testerna tas ut i verklig miljö med riktiga trafikanter. Det har vi gjort länge med till exempel självkörande fordon och aktiva säkerhetssystem, nu applicerar vi samma arbetssätt på sensorer placerade i infrastrukturen. På så sätt kan vi göra nytta både för företag och organisationer som arbetar med att förbättra fordonens säkerhet, men även med säkerhetssystem och lösningar som hör till infrastrukturen, säger Greger Rognelund, projektledare på AstaZero.

Det finns än så länge väldigt lite forskning kring trafik i stadsmiljöer och kunskapen om såväl trafikanter som trafiksystem i stadsmiljö är låg.

– Att få tillgång till AstaZeros kompetens kring trafiksäkerhet, repeterbara tester och referensmätsystem (ground truth) och på ett kunskapsdrivet sätt lära känna och utveckla våra trafikmiljöer ser jag som ett modernt sätt att arbeta kring trafiksäkerhet. Vi genomgår just nu ett teknikkliv där trafiksystemet i allt större grad digitaliseras, detta medför både nya utmaningar men också stora möjligheter. En utmaning är att utforma och implementera nya komponenter i vår befintliga trafikmiljö på ett säkert sätt. I det arbetet ser jag att tester hos AstaZero kan vara en viktig del, säger Jonas Malmryd, Specialist reglering arbete på gata på Trafikkontoret i Göteborgs stad.

– Det är av stort värde för Viscando att kunna göra utvecklingen i tätt samarbete med forskare, kunder och användare. På det sättet kan vi fokusera på att lösa de riktigt relevanta problemställningarna. I projektet vill vi utveckla teknik för att undvika olyckor i trafiken. Försöken på AstaZero accelererar vår utveckling genom att vi kan iscensätta situationer som är svåra och vore oetiska att ha i vanlig trafik. Dessutom är det oerhört värdefullt för våra utvecklare att försöken på AstaZero är under kontrollerade förhållande och är repeterbara med helt känd dynamik och referensmätsystem, säger Amritpal Singh, VD på Viscando.

Projektet är finansierat av Vinnova.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0