Dan Görgü

Dan Görgü

Dan Gorgu har arbetat inom media och kommunikation, med erfarenhet av webbpublicering och redaktionellt arbete. Han har tidigare arbetat för SVT och på uppdrag för UR. Dan kombinerar teknisk expertis med kreativt innehållsskapande, vilket gör honom till en värdefull resurs inom både traditionell och digital medieproduktion.