Transport & Logistik
2 min lästid

Fortsatt minskad optimism inom transportnäringen

5:e november 2014, 10:40
Fortsatt minskad optimism inom transportnäringen
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Återhämtningen i världsekonomin har under de senaste månaderna varit något hackig. Tilltagande geopolitisk oro på flera håll, samt en försvagad BNP och ökad risk för deflation i eurozonen hör till några av den senaste tidens orosmoln. I Sverige fortsätter hushållen att hålla ekonomin på fötter. Såhär skriver Transportgruppen i sin senaste rapport.

Konsumtionen i de svenska hushållen bidrog med 1,5 procentenheter till BNP-tillväxten på totalt 2,1 procent under årets andra kvartal, jämfört med samma kvartal 2013. Även investeringar i bostäder ökade under andra kvartalet och stärkte BNP. Den senaste tidens försvagade efterfrågan från omvärlden – framförallt från eurozonen – gör att svensk export står och stampar. Sannolikt dröjer det innan exportnettot bidrar till BNP, varför hushållen får agera draglok en tid framöver fortsätter Transportgruppen.

Sammantaget minskar TransportIndikatorn med 2 enheter under tredje kvartalet och landar på 3. Minskningen beror bland annat på att optimisterna har minskat i andel jämfört med föregående kvartal och förklaras av att andelen företag som tror på en ökning i antal anställda har minskat. Det gäller framförallt det egna företaget, men även branschen som helhet.

– Den hackiga återhämtningen i omvärlden fortsätter sätta sin prägel på transportföretagen. Det återstår att se när optimismen återkommer. Framtiden är också oviss, inte minst efter att Sverige fått en ny regering med svagt parlamentariskt stöd, säger TransportGruppens vd Peter Jeppsson.

TransportIndikatorn för tredje kvartalet 2014 landar på 3 (5 för kvartal 2, 2014).

TransportIndikatorn är TransportGruppens kvartalsvis återkommande temperaturmätare på nuläget och framtidstron i transportnäringen.

#transportgruppen #transportindikatorn
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0