Transport & Logistik
3 min lästid

Öresundsbron närmar sig normala trafiknivåer

28:e oktober 2021, 08:53
Öresundsbron närmar sig normala trafiknivåer
Fotograf: Johan Nilsson/Øresundsbron
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Godstrafiken slår rekord och såväl fritids- som pendlartrafiken återhämtas allt mer. Men företagstrafiken har en längre väg till tidigare nivåer. Øresundsbrons samlade vägtrafik för årets första nio månader ligger 42 procent lägre jämfört med samma period 2019, alltså året före pandemin.

Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 677 miljoner DKK, vilket är en förbättring med 46 miljoner DKK jämfört med 2020.

– Återhämtningen tog fart i sensommar efter lättade restriktioner och våra extraordinära rabatter för att ge skjuts åt resandet och regionen. I början av juli låg dygnsgenomsnittet cirka 30 procent lägre jämfört med samma tidpunkt 2019, men i slutet av september var nedgången cirka 14 procent, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

Godstrafikens framgång fortsätter. Under årets tre första kvartal ökade godstrafiken med 4,5 procent jämfört med samma period 2019, vilket särskilt märks bland lastbilarna över 9 meter.

Dansk fritidstrafik har återgått till nivån från 2019, och konsortiet förväntar att svensk fritidstrafik får mer fart i takt med att de sista danska inresereglerna nu har hävts.

Företags- och busstrafiken ligger fortsatt en bit från tidigare nivåer. Svenska kunder är i majoritet bland pendlarna och i takt med att fler danska arbetsplatser öppnade upp efter ferien märktes en ökning för pendlingen.

– Bland pendlare och företag märker vi nya körvanor. Fler arbetar nu mer hemifrån, vilket påverkar såväl turer till arbetsplatsen som till möten. Dessutom ligger resandet till och från Kastrup fortsatt långt från tidigare nivåer, säger Linus Eriksson.

Øresundsbro Konsortiets intäkter steg med 21 miljoner DKK till 1.206 miljoner DKK under årets första nio månader i år jämfört med 2020. Men jämfört med samma period 2019, som inte präglades av coronapandemin, minskade intäkterna med 359 miljoner DKK.

Räntekostnaderna ökade med 41 miljoner DKK som en följd av högre inflation och det påverkar konsortiets realränteskuld. Valutaeffekt och engångskostnader har bidragit till att driftskostnader ökade med 11 miljoner DKK jämfört med motsvarande period i fjol, men fortsatt inom budget för året.

Förra året reviderades avskrivningsplanen för en del av anläggningen, vilket resulterade i en engångseffekt och konsortiets avskrivningar minskade med 77 miljoner DKK under årets första nio månader.

– Trafiken utvecklas åt rätt håll, men gränsrestriktioner har lett till 42 procent lägre trafik än 2019. Även om de nu har hävts ser vi att det har slagit hårt mot tilliten i regionen och vanorna att resa över bron, säger Eriksson.

–Vi behåller prognosen om att hela årets trafik, intäkter och resultat före värdeförändring hamnar i nivå med förra årets.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0