Transportfackens Yrkes- och arbetsmiljönämnd

23:e augusti 2018
Transport

3600 lastbilsförare behövs - inom sex månader

Behövs 3600 förare inom sex månader
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm