tenfifty

19:e oktober 2023
Digitalisering

Sweco inleder samarbete med AI-bolag

Ska minska risken för översvämningar.
Johann Bernövall Johann Bernövall