taksäkerhet

10:e december 2014
Säkerhet

Branschen vill ha ny standard för säkrare tak

Arbetsmiljöverkets skärper sina föreskrifter för arbete på tak. 
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm