tågförsening

25:e mars 2015
Järnväg

VTI föreslår regress mot tågförseningar

Innebär att en drabbad part kan kräva ersättning från den som förorsakat störningen
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm