Sveriges Åkeriföretag

8:e mars 2022
Infrastruktur

"Katastrof för åkeriföretagen"

Till dig som politiker. Hur viktig är åkerinäringen, svensk industri och varuförsörjning för dig?
Opinionstext Opinionstext
Premium

Branschen samlas bakom hållbarhetscertifiering

Sveriges Åkeriföretag och Transportföretagen samlas bakom en gemensam certifiering för godstransporter på väg och inleder samarbete kring den befintliga hållbarhetscertifieringen Fair...
Malin Rothenborg Malin Rothenborg