Sustainable Innovation

21:a februari 2022
Byggindustrin

Serneke ingår partnerskap med Sustainable Innovation

Parterna har som ambition att få till stånd ytterligare konkreta initiativ för att få bygg- och fastighetssektorn att bidra till att klimat- och hållbarhetsmålen uppnås.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg